Hållbarhetspolicy

Prioritaire är i grunden en transportfirma som är verksam i Stockholm. Utöver den klassiska transportinriktningen är vi en servicepartner som bistår med ytterligare servicerelaterade tjänster ett företag kan behöva hjälp med. Så som monteringar, inhandlingar eller uthyrning av personal. Prioritaire verkar även som en mäklare av transporter över hela världen. Prioritaire tillhandahåller både flyg och vägtransporter tack vare ett brett kontaktnät av leverantörer. Dessa tjänster förädlas sedan ut mot våra kunder.
Prioritaire ser naturligt på att vi som organisation är för mångfald i kön, etnicitet och andra sociala aspekter.
Utifrån det som är relevant för vår verksamhet har Prioritaire valt att sträva mot riktlinjer som baseras på ISO 26000.

Ansvarstagande

Vi är öppna inför en förändring de kommande åren då vi fått möjlighet att ta ett större socialt ansvar än tidigare. Vi är ödmjuka inför denna uppgift och förändring i vår organisation. Prioritaire vill utvecklas inom detta område och få en djupare förståelse i vad vi kan bli bättre på och vad intressenterna anser vara viktigt. För att göra detta har vi studerat ISO 26000 samt att vi försöker ha en öppen dialog med kunder, medarbetare, leverantörer, partners och potentiella investerare. Vi har blivit en större aktör på marknaden och vet att vi kan påverka, vi kan även hjälpa andra branschkollegor att ta sitt ansvar och visa vägen. En ständig strävan mot att alltid bli bättre är syftet.

Transparens

Prioritaire har valt att låta hållbarhetspolicy, integritetspolicy och andra viktiga dokument vara offentliga på vår hemsida. Syftet är att ge insyn i organisationen så intressenterna kan komma med konstruktiva åsikter så vi kan förbättras. Vi ämnar vara öppna med de förbättringsåtgärder vi jobbar med, detta kan hjälpa oss att fortsätta arbetet i en positivriktning. Är vi transparenta kan vi även inspirera våra kunder och andra intressenter att jobba mot en mer hållbar utveckling och bidra till trenden.

Etiskt uppträdande

Prioritaire lägger hög vikt vid att agera sanningsenligt i frågor om värderingar kring rättvisa och integritet. De etiska handlingsreglerna innefattar b.la respekt för miljö, lagen, de anställdas hälsa och säkerhet. Detta i enlighet med denna policy.

Hållbarhet

Det vi gör påverkar. Vi förstår därmed att vi har ett ansvar att verka för en hållbar utveckling utifrån det som är relevant för vår verksamhet.
Genom att nyttja cykel- och cargocykeltransporter i så hög utsträckning som möjligt håller vi miljöpåverkan till ett minimum. Vår bilpark uppdateras var tredje år vilket säkrar den senaste tekniken och låga utsläpp. Idag består bilflottan av bilar med den bästa utsläppsklassningen EURO6 samt elbilar.
Vårt mål är att våra transporter lokalt med bil ska bli helt utsläppsfria. Vidare strävar vi efter att miljökompensera och nyttja miljövänliga alternativ i högsta utsträckning och när möjlighet finns.

Respekt för intressenterna

Intressenter som identifierats som de viktigaste för Prioritaire är kunder, medarbetare, partners, leverantörer, branschkollegor och potentiella investerare. Vi vill främja en sund företagskultur och enlighet med denna policy även skydda känslig information om intressenterna. Arbetet kring datasäkerhet och personuppgifter enligt GDPR är av högsta vikt för oss och dessa frågor lyfts ofta. Vi försöker ständigt bli bättre på att säkerställa att den känsliga informationen fortsätter att vara skyddad i våra databaser och heller ej används i annat syfte eller säljs till annan part. Vår policy om integritet och GDPR finns på vår Webplats.
Mänskliga rättigheter
Att respektera de mänskliga rättigheterna i alla avseenden är viktigt för oss och vi vill främja detta. Vi kräver både våra kunder och leverantörer att detta uppmärksammas. Vi accepterar inte barnarbete eller någon annan form av tvångsarbete.
Vi jobbar för jämställdhet och försöker själva förbättra oss, för att anställa fler kvinnor i en annars väldigt mansdominerad bransch.
Vi står bakom religions, åsiktsfrihet och etnisk mångfald.
Frågor om människors likavärde är av högsta vikt.

Arbetsvillkor

Att ha en bra arbetsplats är något vi anser är väldigt viktigt. Vi ämnar ha rättvisa och bra villkor. Vi lyssnar och diskuterar med alla som är anställda av Prioritaire STHLM för att se vad vi kan göra bättre. Alla har en röst.
Alla som jobbar på Prioritaire är anställda och försäkrade. Något som generellt sätt inte är standard i vår bransch.
Att jobba övertid är inget den anställde tvingas till men ställer man upp ersätts man därefter. Detta är viktigt för att säkerställa kvalité både internt och utåt mot kund.

____________________