Integritetspolicy och information om användning av cookies

Inledning

Denna integritetspolicy förklarar hur Prioritaire behandlar dina personuppgifter. Policyn vänder sig till dig som besöker vår hemsida, har ett konto på vår digitala plattform, företräder våra företagskunder eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ner i policyn.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

Uppgifter som du själv lämnar till oss:

– Namn och kontaktuppgifter om du är företrädare för en företagskund

– E-postadress, mobiltelefonnummer och lösenord när du använder vår digitala plattform

– Uppgifter som du lämnar i inloggat läge, t ex om en beställd transport, via vår chattfunktion, eller om du annars kommunicerar med oss, t ex om ditt ärende.

Uppgifter som vi skapar eller som genereras när du besöker vår hemsida:

– Information om dina besök på vår webbplats, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se längre ner i denna policy.

– Information om din bredbandstjänst, såsom IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare och internetadministration

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

När du endast besöker vår hemsida:

– För att förbättra webbplatsen och för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används

– För att förvalta och testa våra IT-system

När du är företrädare för en företagskund:

– För att administrera våra kundförhållanden och för att kunna kontakta dig som företrädare för vår företagskund

– För att administrera och tillhandahålla vår digitala plattform

– För att informera om, marknadsföra och förbättra våra tjänster (t ex genom att sammanställa statistik för analysbehov)

När du på annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår chattfunktion:

– För att svara på frågor eller hjälpa dig med ditt ärende

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar bara dina personuppgifter när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t ex för att administrera och vårda våra kundförhållanden, för att kunna kommunicera med dig och för att informera oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Utlämnande av Dina personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, bl a IT-leverantörer. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t ex genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med våra rutiner för gallring. T ex raderar vi kontaktuppgifter till företrädare för våra företagskunder när kundförhållandet upphör.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, analysera besöksmönster samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när du stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som kan anses utgöra personuppgifter, som t ex information om den utrustning du surfar från, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

[Vissa cookies placeras på vår webbplats av en tredje part. De lagrar information om ditt besök på vår webbplats och andra webbplatser som inte tillhör Prioritaire, t ex information om de sidor som du besöker eller om du reagerar på annonser och mail. Detta för att kunna visa relevanta annonser för dig. Vi har inte åtkomst till hur tredje parter placerar cookies eller vilka personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Det är därför viktigt att du kontrollerar tredje parts webbplatser för att få mer information om hur de hanterar cookies.]

De cookies som används på våra webbplatser beskrivs nedan.

Namn

Typ av cookie, information som inhämtas och funktion

Syfte

Lagringstid

Utlämning av information till tredje part

_GA

Följer besökstatistik från hemsidan till Google Analytics – Sessionskaka

Förstå och förbättra upplevelsen för våra hemsidebesökare

Kakan lagras i två (2) år sedan senaste besök och aktiveras enbart när du besöker Prioritaire.se

Informationen är enbart tillgänglig för våra anställda och vår webbyrå LNCHBX Marketing AB. Informationen lagras i Google Analytics.

_GAT

Blockerar överflödig information såsom dubbelklick

– Sessionskaka

Förbättra den statistik som samlas in från hemsidan.

Upphör efter avslutat besök.

Informationen används enbart av verktyget Google Analytics

_GID

Besöksflöde från hemsidan.

– Sessionskaka

Bättre förstå användarbeteendet hos dem som besöker hemsidan.

Kakan lagras i 24 timmar efter senaste besöket och aktiveras enbart när du besöker prioritaire.se

Informationen är enbart tillgänglig för våra anställda och vår webbyrå LNCHBX Marketing AB. Informationen lagras i Google Analytics.

Chatlio_at

Kontrollerar din status i chatten – Sessionskaka

Den här kakan används för att kontrollera ifall besökaren är inloggad i Chatlio. För att inte en chatt ska upphöra vid sidobyte.

Upphör efter avslutat besök.

Informationen används enbart av verktyget Chatlio.

Chatlio_RT

Sparar historik om tidigare sessioner. Sessionskaka

För att förbättra användarupplevelsen sparar den här kakan den data som överförs via chatten så att den kvarstår även när du går in på en annan undersida på prioritaire.se

Upphör efter avslutat besök.

Informationen används enbart av verktyget chatlio.

Chatlio_uuid

Samlar in metadata om användare –

Sessionskaka

För att undvika missbruk eller buggar följer vi metadata från de användare som besöker prioritaire.se

Upphör efter avslutat besök.

Informationen är enbart tillgänglig för våra anställda och vår webbyrå LNCHBX Marketing AB. Informationen lagras på Chatlio.

_GALI

Besöksflöde från hemsidan – sessionskaka

Förbättrar användarupplevelsen i Google Analytics

Upphör efter 30 sekunder

Informationen används enbart av verktyget Google Analytics

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.

Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t ex för direkt marknadsföring.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datasskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Prioritaire Sthlm AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Prioritaire Sthlm AB

Ludvig Haag, VD

Kungsholmsgatan 10

112 27 Stockholm

ludvig@prioritaire.se

Uppdateringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 24 maj, 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig [senast 30 dagar] innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.